FileRead()

Autoit Array komutu kullanımı

Autoit Array komutu kullanımı

Bu örnekte array komutu komutunu inceleyeceğiz.array komutu komutu nerede kullanılır ve Autoit array [dizi] ne şekilde kullanılır,örneklerimiz Bu konu üzerinde olacaktır.Array [dizi] türevi Komutları anlatmaya başlamadan önce array [dizi] nedir,ve array [dizi] listesi nasıl oluşturulur Bunun üzerinde duralım.bir ayraç kullanarak(":",@CRLF," ","","@CR","a","3") cümleyi ya da veriyi istediğimiz belirlediğimiz ayracı kullanarak böldükten sonra bu parçalama ve bölme sonrasında ortaya çıkan Metin ya da veri parçacıkları basamaklandırılmış bir liste halinde array [dizi] içerisine yerleştirilir.bu yerleşim veya dizilim den sonra birinci kelime ya da veri $array[1] olarak belirlenir.ve bundan sonraki dizi değerleri de liste içerisinde sırasıyla basamaklandırılmış olur.bir dizideki parçacıkların(ya da veri ) miktarı $array[0] içerisinde saklanır.yani $array içerisinde kaç adet parçacık olduğunu $array[0] içeriği ile tamamlamış oluruz ve bu komutla alakalı kullanacağımız diğer Komutları da bu belirlediğimiz içeriye göre yönlendiririz. array [dizi] komutunu sıklıkla StringSplit() ile parçalanan,bölünen bir metni Ya da veriyi bir tablo halinde bir dizi,liste oluşturup bu oluşturulan liste ile işlem yapmak için kullanacağız.Örneğin basit bir cümleyi boşluklardan bölerek ortaya çıkan kelimeleri _ArrayDisplay() [Dizi göster] komutuyla ekranda göreceğiz.tek ya da çift boyutlu array komutu listeleri oluşturulabilir.
#Include <Array.au3>
$arr="Bu kelime boşluk karakterinden bölünecektir."
$arr=stringsplit($arr," ")
_ArrayDisplay($arr)
 

Autoit _ArrayDisplay() komutu kullanımı

Yukarıdaki örnekte bir cümleyi ya da veriyi istediğimiz karakterlerden parçalayarak bir array [dizi] oluşturduk ve oluşturulan bu array [dizi] bir değişken içerisine aktarıldı.artık değişken içeriğinde bir dizi ya da liste mevcuttur oluşturulan Listenin uzunluğuna göre basamak değeri artar.Yukarıdaki örnekte _ArrayDisplay() [Dizi göster] komutu ile oluşturduğunuz istediğin içeriğini görebilirsiniz.daha sonra oluşturduğumuz bu dizi listesini bir for Next döngüsü kullanarak çeşitli işlemlerde kullanabiliriz.

Autoit Dosya Açma Okuma Yazma

Autoit dosya açma [ FileOpen ]

bu komutun ikinci parametresi lise $FO_APPEND parametresi. bu parametre ile de dosyanın sonuna bilgi yazılır yani mevcut olan dosyanın içeriği değiştirilmeden dosya sonuna ilave edilir. FileOpen() [ Dosya açma ] komutunu üçüncü parametresi ise dosyayı overwrite $FO_OVERWRITE yani dosya içeriğinin silinerek en son girilen bilgilerin kalması sağlanacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu modda dosya içeriğindeki bilgi göz ardı edilerek son girilen bilgi dosya yazılır bu ilave sisteminden farklıdır. 4üncü  Bir diğer mod iseFO_CREATEPATH [dosya yolu oluştur ] modu. Bu modda ise oluşturacak dosyanın yolu Yani hedef klasörler yoksa dosya oluşturulurken bu klasörlerde otomatik bir şekilde oluşturulur. diğer modlar da aşağıda notlar kısmında verilmiştir. bu komutla alakalı bir error parametre yani hata parametresi vardır. eğer dosya açılması sırasında bir hata oluşmuşsa ya da açılacak dosya mevcut değilse @error=1  olur. ileride değineceğiz ama yine de küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var açtığımız dosyanın hangi satırına yazmak ya da hangi satırından veri almak istiyorsak FileSetPos() komutu ile dosyanın okunacak satır ya da pozisyonu işaretlenir ve daha sonraki komutla ise bu satır baz alınarak okuma ve yazma işlemi yapılır. bu komut kullanılırken include  dosyalarına ihtiyaç duyulabilir. Örneğin $FILE_BEGIN başı parametresi kullanılacaksa #include dosyası,Kütüphanesi komut satırları mısın başında olmalıdır. FileOpen() [ Dosya açma ] komutu ile ilgili birkaç örnek gösterdikten sonra dosya kapatma dosya yazma ve dosya okuma komutlarına da değineceğiz.

Sayfalar

RSS - FileRead() beslemesine abone olun.