FileOpen()

Autoit Dosya Açma Okuma Yazma

Autoit dosya açma [ FileOpen ]

bu komutun ikinci parametresi lise $FO_APPEND parametresi. bu parametre ile de dosyanın sonuna bilgi yazılır yani mevcut olan dosyanın içeriği değiştirilmeden dosya sonuna ilave edilir. FileOpen() [ Dosya açma ] komutunu üçüncü parametresi ise dosyayı overwrite $FO_OVERWRITE yani dosya içeriğinin silinerek en son girilen bilgilerin kalması sağlanacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu modda dosya içeriğindeki bilgi göz ardı edilerek son girilen bilgi dosya yazılır bu ilave sisteminden farklıdır. 4üncü  Bir diğer mod iseFO_CREATEPATH [dosya yolu oluştur ] modu. Bu modda ise oluşturacak dosyanın yolu Yani hedef klasörler yoksa dosya oluşturulurken bu klasörlerde otomatik bir şekilde oluşturulur. diğer modlar da aşağıda notlar kısmında verilmiştir. bu komutla alakalı bir error parametre yani hata parametresi vardır. eğer dosya açılması sırasında bir hata oluşmuşsa ya da açılacak dosya mevcut değilse @error=1  olur. ileride değineceğiz ama yine de küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var açtığımız dosyanın hangi satırına yazmak ya da hangi satırından veri almak istiyorsak FileSetPos() komutu ile dosyanın okunacak satır ya da pozisyonu işaretlenir ve daha sonraki komutla ise bu satır baz alınarak okuma ve yazma işlemi yapılır. bu komut kullanılırken include  dosyalarına ihtiyaç duyulabilir. Örneğin $FILE_BEGIN başı parametresi kullanılacaksa #include dosyası,Kütüphanesi komut satırları mısın başında olmalıdır. FileOpen() [ Dosya açma ] komutu ile ilgili birkaç örnek gösterdikten sonra dosya kapatma dosya yazma ve dosya okuma komutlarına da değineceğiz.

Sayfalar

RSS - FileOpen() beslemesine abone olun.