_arraydisplay()

Autoit Array komutu kullanımı

Autoit Array komutu kullanımı

Bu örnekte array komutu komutunu inceleyeceğiz.array komutu komutu nerede kullanılır ve Autoit array [dizi] ne şekilde kullanılır,örneklerimiz Bu konu üzerinde olacaktır.Array [dizi] türevi Komutları anlatmaya başlamadan önce array [dizi] nedir,ve array [dizi] listesi nasıl oluşturulur Bunun üzerinde duralım.bir ayraç kullanarak(":",@CRLF," ","","@CR","a","3") cümleyi ya da veriyi istediğimiz belirlediğimiz ayracı kullanarak böldükten sonra bu parçalama ve bölme sonrasında ortaya çıkan Metin ya da veri parçacıkları basamaklandırılmış bir liste halinde array [dizi] içerisine yerleştirilir.bu yerleşim veya dizilim den sonra birinci kelime ya da veri $array[1] olarak belirlenir.ve bundan sonraki dizi değerleri de liste içerisinde sırasıyla basamaklandırılmış olur.bir dizideki parçacıkların(ya da veri ) miktarı $array[0] içerisinde saklanır.yani $array içerisinde kaç adet parçacık olduğunu $array[0] içeriği ile tamamlamış oluruz ve bu komutla alakalı kullanacağımız diğer Komutları da bu belirlediğimiz içeriye göre yönlendiririz. array [dizi] komutunu sıklıkla StringSplit() ile parçalanan,bölünen bir metni Ya da veriyi bir tablo halinde bir dizi,liste oluşturup bu oluşturulan liste ile işlem yapmak için kullanacağız.Örneğin basit bir cümleyi boşluklardan bölerek ortaya çıkan kelimeleri _ArrayDisplay() [Dizi göster] komutuyla ekranda göreceğiz.tek ya da çift boyutlu array komutu listeleri oluşturulabilir.
#Include <Array.au3>
$arr="Bu kelime boşluk karakterinden bölünecektir."
$arr=stringsplit($arr," ")
_ArrayDisplay($arr)
 

Autoit _ArrayDisplay() komutu kullanımı

Yukarıdaki örnekte bir cümleyi ya da veriyi istediğimiz karakterlerden parçalayarak bir array [dizi] oluşturduk ve oluşturulan bu array [dizi] bir değişken içerisine aktarıldı.artık değişken içeriğinde bir dizi ya da liste mevcuttur oluşturulan Listenin uzunluğuna göre basamak değeri artar.Yukarıdaki örnekte _ArrayDisplay() [Dizi göster] komutu ile oluşturduğunuz istediğin içeriğini görebilirsiniz.daha sonra oluşturduğumuz bu dizi listesini bir for Next döngüsü kullanarak çeşitli işlemlerde kullanabiliriz.

Autoit Tarayıcılarla çalışmak

Autoit Script Editor ile tarayıcılarla  çalışmaya inceleyeceğiz. bu bölümde internet Explorer tarayıcısını başlatacağız. Google araması yaptırdıktan sonra arama sonucunda çıkan linklerin bir listesini alıp bu linkleri Autoitmatik bir şekilde açtıracağım. daha sonra açtığımız sayfalardaki paragraflarda geçen ve bizim için özel olan kelimeleri site içerisinden alacağız. Bu işlem sırasında Autoit Script Editor de sıklıkla kullanılan ve bizim için çok önemli olan birkaç komutun kullanım şekilleri nedir şekillerine dair açıklamalar yapacağız.
 

Sayfalar

RSS - _arraydisplay() beslemesine abone olun.