Autoit string kullanımı,işlemleri,örnek

Autoit StringLower Kullanımı, Örnek

Bir kelimeyi / cümleyi küçük harfe çevirir. çevirilecek kelime değişken,array olabilir.
#include <MsgBoxConstants.au3>
 
Local $sString = StringLower("BU BIR DENEMEDIR") 
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "StringLower sonucu: " & $sString)

Autoit StringCompare Kullanımı, Örnek

iki kelimeyi casesense anahtarına göre kıyaslar.Dönüş değeri 0 ise diziler eşittir.
StringCompare ( "string1", "string2" [, casesense = 0] )
 
Parametreler.....:
string1 1nci kelime
string2 2nci kelime 
casesense [isteğe bağlı] büyük küçük harf duyarlılığını belirten anahtar
  $STR_NOCASESENSE (0) = duyarlı değil (default)
  $STR_CASESENSE (1) = büyük küçük harf duyarlı
  $STR_NOCASESENSEBASIC (2) = not case sensitive, using a basic/faster comparison
#include <MsgBoxConstants.au3>
#include <StringConstants.au3>
 
Local $sStr1 = "DENEME"
Local $sStr2 = "DeNEmE"
 
; iki kelimeyi büyük küçük yazılışına bakmadan test eder
Local $iCmp = StringCompare($sStr1, $sStr2)
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", _
    "Karşılaştırlan'" & $sStr1 & "' ve'" & $sStr2 & "'" & @CRLF & _
    "StringCompare sonuç (mode $STR_NOCASESENSE): " & $iCmp)
 
; iki kelimeyi tam bir eşitlikle test eder
$iCmp = StringCompare($sStr1, $sStr2, $STR_CASESENSE)
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", _
    "Karşılaştırlan'" & $sStr1 & "' ve'" & $sStr2 & "'" & @CRLF & _
    "StringCompare sonuç (mode $STR_CASESENSE): " & $iCmp)
 
; iki kelimeyi büyük küçük yazılışına bakmadan test eder
$iCmp = StringCompare($sStr1, $sStr2, $STR_NOCASESENSEBASIC)
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", _
    "Karşılaştırlan'" & $sStr1 & "' ve '" & $sStr2 & "'" & @CRLF & _
    "StringCompare sonuç (mode $STR_NOCASESENSEBASIC): " & $iCmp)

Autoit StringInStr Kullanımı, Örnek

bir cümle yada kelime içerisinde aranan bir kelime yada harf grubu var mı dıye bakar. 1nci kelime aranacak kelime 2nci kelime ise aranan kelimedir.
Local $iPosition = StringInStr("Bu cümlenin içerisinde kilit kelimesi aranacaktır.", "kilit")
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "Aranan kelimenin bulunduğu pozisyon: " & $iPosition)
Local $a="nci"
local $aa="Bu stringinstr komutunun 2nci örneğidir."
if stringinstr($aa,$a) then  ;$aa içierinde $a varsa
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "Aranan kelime cümlede mevcut")
else
MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "Aranan kelime cümlede mevcut değil")
endif

Autoit StringIsAlNum Kullanımı, Örnek

bir string'in sadece alfabetik karakterlerden oluştuğunu kontrol eder.
#include <MsgBoxConstants.au3>
Local $sString = "Alfanumerikkarakterlerdenoluşmuşbircumledir" ; 
If StringIsAlNum($sString) Then
  MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "Değişken sadece alfanumerik karakterlerden oluşmuştur.")
Else
  MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "Değişken karakterlerden oluşmuştur.")
EndIf

Autoit StringIsAlpha Kullanımı, Örnek

bir string'in sadece alfanumerik karakterlerden oluştuğunu kontrol eder.
#include <MsgBoxConstants.au3>
Local $sString = "abcdefxyz123" ; 
If StringIsAlpha($sString) Then
  MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "Değişken sadece alfabetik karakterlerden oluşmuştur.")
Else
  MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "Değişken karakterlerden oluşmuştur.")
EndIf

Autoit StringIsASCII Kullanımı, Örnek

bir string'in sadece ascii karakterlerden oluştuğunu kontrol eder. 0 - 127 ascci kod aralığı.
#include <MsgBoxConstants.au3>
Local $sString = "abcdefxyz123" ; 
If StringIsASCII($sString) Then
  MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "Değişken sadece ascii karakterlerden oluşmuştur.")
Else
  MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "Değişken karakterlerden oluşmuştur.")
EndIf

Autoit StringIsDigit Kullanımı, Örnek

bir string'in sadece sayılardan (0-9) oluştuğunu kontrol eder.
#include <MsgBoxConstants.au3>
#include <array.au3>
Local $sString = "1 2,2 2.2 2+2 666" ;
$sString =stringsplit($sString," ")
for $ka=1 to 5
If StringIsDigit($sString[$ka]) Then
  MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "Değişken sadece sayılardan oluşmuştur.")
Else
  MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "Değişken karakterlerden oluşmuştur.")
 EndIf
 Next

Autoit StringIsFloat Kullanımı, Örnek

bir string'in sadece küsüratlı (float) sayılardan (örn 1.25) oluştuğunu kontrol eder.
#include <MsgBoxConstants.au3>
#include <array.au3>
Local $sString = "1. 2,2 2.2 2+2 6.66" ;
$sString =stringsplit($sString," ")
for $ka=1 to 5
If StringIsFloat($sString[$ka]) Then
  MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "Değişken sadece float oluşmuştur.")
Else
  MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "Değişken karakterlerden oluşmuştur.")
 EndIf
 Next

Autoit StringIsInt Kullanımı, Örnek

bir string'in sadece tamsayılardan oluştuğunu kontrol eder.
#include <MsgBoxConstants.au3>
#include <array.au3>
Local $sString = "1.0 2,2 2.2 2 6." ;
$sString =stringsplit($sString," ")
for $ka=1 to 5
If StringIsInt($sString[$ka]) Then
  MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "Değişken sadece tamsayıalrdan oluşmuştur.")
Else
  MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "Değişken karakterlerden oluşmuştur.")
 EndIf
 Next

Kategoriler: 

Etiketler: 

Yeni yorum ekle

Filtered HTML

 • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
 • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

 • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
 • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
 • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Resimli CAPTCHA
Resimde görünen karakterleri girin.