Autoit mouse komutları kullanımı [ Örnekler ]

Bu bölümde Autoit Mouse kullanımı,sağ tıklama,sol tıklama vei Mouse'u bir yere hareket ettirme ve Mouse imleçleri yani ekranındaki mouse simgesinin içeriği hakkında ve bu Mouse simgesi değiştiğinde if komutuyla koşul oluşturup programı farklı fonksiyonlara yönlendirme ile ilgili örnekleri işleyeceğiz. kısacası Autoit Mouse kullanımı ve tıklamaları hakkında Geniş çaplı bir inceleme sunacağız. Elimizden geldiği kadar Mouse tıklamaları hakkında neyin nasıl yapıldığını örneklerle göstermeye çalışacağız. 
 burada en çok kullanacağımız komut MouseClick komutudur bu komut Mouse umuzu bir yere tıklama yaptırmak için kullanılır. MouseClick komutunda birinci parametre hangi Mouse tuşu tıklatmak istediğimizdir eğer Sol Mouse tuşunu kullanacaksan tırnak içine "left "yazıyoruz Eğer sağ Mouse tuşunu kullanacaksan bu defa tırnak içerisinde "right" yazıyoruz. burada tıklama yapacağımız butonun parametrelerinde sağ Mouse tuşu sol Mouse tuşu middle yani orta Mouse tuşu,menü Mouse tuşu,birincil ve ikincil Mouse tuşlarıdır. tıklanacak Mouse butonunu işaret ettikten sonra bu defa ikinci parametrede tıklanacak koordinatı belirtmek zorundayız. eğer tıklanacak koordinatı girmezsek yani MouseClick("left") şeklinde bırakırsak bu durumda program çalıştığında Mouse o an neredeyse oraya tıklama gönderecektir. son parametre Mouse hareket hızıyla alakalıdır Yani biz tıklanacak koordinata gönderdiğimiz Mouse'un hangi hızda hareket etmesini istiyorsak o hızlı giriyoruz. bu parametrede birden yüze kadar bir ayar vardır. eğer en üst hızlı hareket et etmesini istiyorsak bir,en yavaş hızda hareket etmesini istiyorsak yüz değerini giriyoruz. bu arada masum kaç defa tıklama yapacağı ile ilgili bir parametrenin daha var bu parametrede tıklanacak koordinatlardan sonra girilmesi gerekiyor. Eğer çift tıklamak istiyorsak bu parametreyi iki yapacağız zaten bunun default ayarı 1 yani bu parametreye girmediğimiz zaman Mouse kendisi bir kere tıklama yapacaktır. 

MouseClick("left")  ; mouse o an neredeyse oraya tıklama yapar
MouseClick("right")  ; mouse o an neredeyse oraya tıklama yapar
 
MouseClick("middle")  ; mouse o an neredeyse oraya tıklama yapar

Autoit Sol mouse tuşu ile tıklatmak 

MouseClick("left", 0, 500) ;0,500 koordiantına tek tık

MouseClick("left", 0, 500,2) ;0,500 koordiantına çift tık

MouseClick("right", 0, 500) ;0,500 koordiantına sağ tıklar

MouseClick("left") ; o anki imlecin olduğu yere sol tıklar

MouseClick("right") ; o anki imlecin olduğu yere sağ tıklar

ard arda girilmiş iki mouse click komutu çift tıklama yaptırır 

MouseClick("left") 

MouseClick("left") 

 

Autoit Autoit Script Editor kullanırken herhangi bir komutu yazıp parantez açtığımızda o komut ile ilgili parametreler Autoit Script Editor ekranda görünür. ve daha önce belirttiğimiz gibi kullanacağımız komutu tarayıp F1 tuşuna bastığımızda Autoit yardım dosyası açılır (new ile yeni dosya açarsak yardım ekranı çıkmaz. dosyayı kaydedip deneyin) ve bu komut ile ilgili detaylı bilgileri ve örnekleri bize gösterir. Şimdi burada birinci parametre tıklanacak olan tuştur ve parametreler birbirinden virgül işareti ile ayrılır ikinci parametrede tıklama yapılacak koordinatı giriyoruz X ve Y olarak gösterilmiştir. üçüncü parametre de Mouse kaç defa tıklama yapacak onu belirtiyoruz,dördüncü parametre yani Speed kısmında ise Mouse hareket hızını ayarlıyoruz. bu komutla yani MouseClick komutunda 2 3 ve 4 parametre optional olarak yani isteğinize bağlı olarak kullanılmaktadır. koordinat girmezsek Mouse olduğu yere tıklar demiştik. eğer tek Click yapacaksak üçüncü parametreyi girmemize gerek yok Çünkü zaten default varsayılan tıklama sayısı 1 olarak belirlenmiştir. Mouse hareket hızını da istemiyorsak girmeye biliriz. 
 sonuç olarak burada en az bir ya da iki parametre  gerekmektedir. ama programlama yaparken bazı durumlarda Mouse hızlı hareket ettirmek gerekecek bazen de çok yavaş ilerlemesini isteyeceğiz. Bu bakımdan bu komutun detaylı kullanımını bilmekte fayda var.

Not: Yardım penceresinde Opsiyonel parametreler [ köşeli parantez ] içerisinde belirtilir. örneğin [ speed ] parametresi

Autoit mousemove mouse hareket ettirmek

MouseMove(0,0,0) ;son hızda hareket ettirir

MouseMove(10,100,50)  ; orta hız

 

MouseMove(10,100)

MouseClick("right")

MouseMove komutu imleci bir yere sürüklemek ya da taşımak için kullanılır. bu komutta 2 parametre kullanılır bunlardan ilki mausu hareket ettireceğim x y koordinatı ikincisi ise Mouse hareket hızıdır. ilk örnekte Mouse 0,0 koordinatına 0 hızında yani hiç beklemeden hareket edecektir 0 hızında hareket ederken bu hareketi gözle takip edemeyeceksiniz. MouseClick komutuyla olduğu gibi burada da Speed yani hız bir ve yüz değerleri arasında girilir en yavaş hızda hareket ettirmek istiyorsak Speed parametresini yüz olarak girmeliyiz. diğer örnekte Mouse 10,100 koordinat hareket ettikten sonra MouseClick komutu ile sağ tuşa basılması istenmiştir yani önce Mouse koordinata hareket edecek ve bu hareket işlemi bittikten sonra yani istenilen yere gittikten sonra sağ tuşlama işlemi gerçekleşecektir.
 

Autoit mouseup() mousedown() kullanımı örnekler

MouseDown("left") ; left right middle tuşlarından herhangi birisi kullanılabilir

sleep(500)

MouseUp("left")

 

Bu komut Mouse herhangi bir tuşunu basılı tutmak ya da serbest bırakmak için kullanılır,

Mouse Down komutuyla hangi tuşu basılı tuttuysan Mouse Up komutuyla bastığımız tuşu serbest bırakmış oluyoruz. Tabii ki basma ve bırakma komutlar arasında belli bir süre bekletmek gerekir Aksi halde yaptığımız işler tıklamadan öteye gitmez. Örneğin bir pencereyi bir.ya sürüklemek istiyorsak pencerenin üstüne mausu getirip Mouse Down left komutuyla Mouse'unuzla bastırıp MouseMove komutu ile pencereyi istediğimiz noktaya taşıdıktan sonra Mouse Up komutu ile de tıkladığımız yada bastığımız Mouse tuşunu serbest bırakıyoruz. bu komutun kullanım şekli ve parametreleri bunlardır aslında tek parametresi vardır orada hangi tuşu basılı tutacaksan tırnak içine tıklanacak tuşun tanımını yapıyoruz.

Autoit mouse imleci [ cursor ] kontrolü MouseGetCursor()
 

 


-1 = UNKNOWN (@error can be set if the handle to the cursor cannot be found)
0 = HAND
1 = APPSTARTING
2 = ARROW
3 = CROSS
4 = HELP
5 = IBEAM
6 = ICON (Obsolete for applications marked version 4.0 or later)
7 = NO
8 = SIZE (Obsolete for applications marked version 4.0 or later)
9 = SIZEALL
10 = SIZENESW
11 = SIZENS
12 = SIZENWSE
13 = SIZEWE
14 = UPARROW
15 = WAIT

 while 1

$mousesekli = MouseGetCursor()

if  $mousesekli = "16" then exit

sleep(1000)

wend

 

Autoit MouseGetCursor komut en sık kullanacağımız komutlardan biridir. bu komut genelde yapacağımız oyun botlarında kullanılacaktır. bu komutu Mouse imleci ya da cursor hakkında imlecin şekli hakkında bilgi almak ve imlecin içeriğini bir değişkene atayarak bu değişkenin değerine göre programı yönlendirmektir. Örneğin Mouse imleci parmak işareti olduğunda programımız tıklama yapmasını istiyoruz ya da kum saati olduğunda başka bir işlem yapmasını istiyoruz böylesi durumlarda kullanacağımız imleç kontrolü ya da imleç sorgulama komutu MouseGetCursor komutudur. zaten komutunun Türkçesi de Mouse imlecini al yani Mouse imlecinin şekline göre imlecin değerini bir değişkene atamak tır. yukarıda 15 adet Mouse şekli tanımı gösterilmiştir. Örneğin Mouse imleci içeriği iki ise demek ki imleci imiş ok şeklindedir ve $mousesekli şekli değişkeninin içeride 2 olmuştur Yukarıdaki örnekte bu iki satırlık kodlar çalıştırıldığında ilk satırda Mouse imleç bilgisi yani 1 den 16 ya kadar olan işaretlerden hangisi o ekranda ise bu sayı Mouse şekli değişkeninin içeriğini atılır içeriğine atılır ve ve biz hangi Mouse imleci mevcutsa ve bu mevcut olan imlece göre hangi koşulu sunmak istiyorsak programımızı yönlendiririz. Yukarıdaki örnekte Mouse imlecinin içeriği 16 yani Parmak işareti olana dek program çalışacaktır Mouse imleci şekli parmak işareti olduğunda programdan exitkomutuyla çıkacaktır. bu komutu yapacağınız oyunlarda Mouse imlecini belli bir binanın üstüne götürüp imlecin şekline bakıp tıklama yaptırabilirsiniz ya da ekrandaki değişen renkleri de baz alabilirsiniz. Bu konuyla alakalı örnekler sitede mevcuttur.

 

Autoit mouse click drag ,alan tarama

#include <AutoItConstants.au3>

; sol tuşa basılı tutup alan tarama 

MouseClickDrag($MOUSE_CLICK_LEFT, 400, 200, 600, 700)

 

Autoit Mouse Click drag komutu belli bir alanı,ekrandaki belli bir alanı taramak için kullanılır. bu komutu 5 parametresi vardır. ilk parametrede hangi Mouse tuşu basılı tut olacaksa " içerisine Mouse tuşu yazılır ve diğer parametreler Mouse tıklama başlangıcı koordinatı ve Mouse tarama sonu koordinat yani Mouse basılı tuttuğumuz koordinat ve Mouse serbest bıraktığımız koordinat. Speed kısmında ise yine Mouse hareket hızı girilir. Yukarıdaki örnekte sol Mouse tuşuna basılı tutarak alan tarama işlemi yapılmıştır. eğer sağ Mouse tuşuna basıp alan tarama istiyorsak MouseClickleft değerini MouseClickRight olarak değiştirmemiz gerekecektir

Autoit Mouse Wheel kullanımı

Autoit Mouse wheel komutu Mouse tekerini yukarı ya da aşağı doğru hareket ettirmek için kullanılır. bu komutun iki parametresi vardır Bunlardan ilki mouse direction yani Mouse tekerinin yukarı ya da aşağı doğru hareket edeceğini belirtir. ikinci parametre Mouse tekerinin kaç tur döneceği ile alakalıdır. eğer Mouse ver Mouse tekeri yukarı istikamette beş tur çevirmek istiyorsak komut omuz aşağıdaki gibi olmalıdır. bu komutu tarayıcılarda sayfayı yukarı ya da aşağı doğru hareket ettirmek için kullanabilirsiniz ya da menüler içerisinde Mouse tekerine çevirerek seçimler yapabilirsiniz.

#include <AutoItConstants.au3>

MouseWheel($MOUSE_WHEEL_UP, 5) ;teker yukarı 5 tur döner

MouseWheel($MOUSE_WHEEL_DOWN, 5) ;teker aşağı  5 tur döner

Autoit _Mouse Trap MouseTrap() Mouse sınırlama yasaklama

#include <Misc.au3>
_MouseTrap ( [$iLeft = 0 [, $iTop = 0 [, $iRight = 0 [, $iBottom = 0]]]] )

 

#include <array.au3>
#include <Misc.au3>

$baslat=run("calc.exe")
sleep(2000)
$baslat=WinGetPos("[active]","")
; _ArrayDisplay($a)
for $k=1 to 10
_MouseTrap($a[0],$a[1],$a[2],$a[3])
sleep(1000)
Next
_MouseTrap()

 

Autoit Mouse trap komutu mouse belli bir bölgede yasaklamak ya da Mouse sınırlama yasaklama amacıyla kullanılır. bu komut 4 parametre içerir. bu parametreler yasak başlangıç noktası ve yasak bitiş noktasıdır. Yukarıdaki örnekte $başlat değişkeni ile hesap makinesini çalıştırdık ve bir alt satırdaki komutla yani WinGetPos komut ile aktif olan hesap makinesi pencere koordinatlarını yine $başlat değişkenin içerisine attık. bu defa $başlat değişkeni ekrandaki pencerenin başlangıç ve bitiş koordinatlarını içermekte. istersen arraydisplay() satırını aktif ederek bu koordinatları görebiliriz. for komutu ile 10 saniyelik bir bekleme süresi başlatırken Mouse Trap konutun içeriği aktif olan pencerenin başlangıç ve bitiş koordinatları oldu. Yani biz bu satır ile Mouse ekrandaki pencere ile sınırlandırmak istedik. son satırdaki Mouse Trap komutu ise(dikkat ederseniz bu komutla parametre kullanmadık ) yasaklanan imleci serbest bırakmak yani Mouse yasağını kaldırmak için kullanılmıştır. bu komutu koşulsuz ya da süresiz döngü içerisinde kullanırsanız Mouse yasaklamış olur ve programı kapatmakta zorluk çekebilirsiniz. Bu bakımdan bu komutu Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi bir döngü içerisinde ve koşullu olarak kullanın.

Autoit Mouse pozisyonu koordinatı öğrenme [ Mousegetpos ]

<b>Autoit</b> kullanırken sıklıkla kullanılan komutlardan biri olan Mouse Get Pos komutu imlecin X ve Y koordinatlarını öğrenmek için kullanılmaktadır. bu komut bir değişken içerisine atandığında Örneğin $pozisyon =MouseGetPos() şeklinde bir satırla Mouse koordinatları $pozisyon değişken içerisine $pozisyon[0] ve $pozisyon[1] olmak üzere atanır. $pozisyon[0] x koordinatı değeri olurken  $pozisyon[1] ise Y koordinatı değeridir.  aslında bu komutun kullanımını Yukarıdaki videoda anlatmıştık yine de değinmekte fayda var. 
 Örneğin bir capture programı yapmak istiyorsanız ekranın belli bir kısmını kaydetmek için bu komuta ihtiyaç duyulmaktadır. bu capture programı ile ilgili örnekler sitede mevcuttur. bu komutun kullanımı ile ilgili küçük bir örneği aşağıda gösterirken diğer komutlarla nasıl kullanıldığını Yukarıdaki videoda detaylıca inceleyebilirsiniz.

$konum = mousegetpos()

consolewrite ("Mouse x koordinatı = " & $pozisyon[0] &" veMouse y koordinatı = "& $pozisyon[1])

 

Kategoriler: 

Etiketler: 

Yeni yorum ekle

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Resimli CAPTCHA
Resimde görünen karakterleri girin.